OnOn digitaalinen läsnäolo

Tekoälyn avulla hoiva on oikeassa paikassa, oikeaan aikaan yksilösuojasta tinkimättä. Asukkaalle tämä tuo turvallisempaa ja aktiivisempaa elämää sekä vähemmän turhia hoitohenkilökunnan käyntejä.

OnOn digitaalinen läsnäolo on sensoripohjainen järjestelmä. Jatkuva ympäristön havainnointi turvaa asukkaan tarpeet ilman kuvan tallennusta.

Digitaalisella läsnäololla mahdollistetaan iäkkäämmän väestön vapaampaa, aktiivisempaa sekä turvallisempaa elämää eritoten kotona, osana kotihoitoa. Palvelukodissa digitaalinen läsnäolo tukee itsenäisempää arkea. OnOn on passiivinen järjestelmä — asukkailta ei vaadita edes napin painallusta. Teknologia perustuu ympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointiin. Hälytyksiä voidaan asettaa esim. lattialle jäämisen havainnointiin, vuoteesta nousemiselle ja huoneesta poistumiselle. Ratkaisun toteutuksen takana oleva kamera muuttaa näkemänsä ikoneiksi ja tekstiksi videokuvaamisen sijaan. Hoitohenkilökunnalla on koko ajan kokonaisvaltainen näkymä kaikissa huoneissa tapahtuvista liikkeistä helposti tulkittavien ikonien muodossa. OnOnin avulla täydellinen yksilönsuoja yhdistyy tehokkaampaan ja turvatumpaan hoivan arkeen.

Pikafaktaa OnOnista

  • 24/7 läsnäolo
  • Täydellinen yksilönsuoja
  • Lisää asukkaan omatoimisuutta
  • Antaa mielenrauhaa omaisille
  • Vähentää turhia hälytyksiä sekä hoitohenkilökunnan käyntejä
  • Kokonaisvaltainen näkymä mahdollistaa ennakoinnin
  • Luo rauhallisemman työympäristön henkilökunnalle
  • Poikkeamien tunnistaminen tekoälyn avulla esim. lattialle jääminen
  • Passiivinen: erillistä painiketta hälytyksen tekemiseksi ei tarvita
  • Integroitu Everonin muiden hälytysten rinnalle

Ikonit ja teksti ilman kameratallennusta

Digitaalisessa läsnäolossa käytettävä kamera havannoi tapahtumia ja oppii tunnistamaan erilaisia huoneessa tapahtuvia toimintoja. Nämä tunnistetut toiminnot muutetaan palvelun käyttäjälle ikonien muotoon, joita täydentää ikonin toimintoa kuvaava teksti.

Jokaiselle hoidettavalle on mahdollista muokata yksilölliseen tarpeeseen sopivat toiminnot, joista hälytyksen halutaan aktivoituvan. Hälytysohjausta voidaan rajata myös kellonaikojen perusteella tai siten, että vuoteesta nousun jälkeen tapahtuneelta wc-käynniltä ei ole palattu. Hoitajien on mahdollista saada hälytystapahtumasta anonymisoitu kuvasarja älypuhelimen sovellukseen. Kuvassa asukkaan silhuetti korvautuu tikku-ukolla, tukien yksilönsuojaa. Kuvasarjan perusteella hoitohenkilökunnan on mahdollista arvioida tilanne sekä hoidon tarpeen kiireellisyyttä.

Vapaus ja Turvallisuus
Digitaalinen läsnäolo mahdollistaa itsenäisemmän ja turvatumman elämän. Vaikutukset näkyvät eritoten kotihoidossa. OnOn tukee niin asukkaan, omaisen kuin hoitohenkilökunnan huolettomampaa arkea.
Taloudellisuus
Jatkuvan digitaalisen läsnäolon myötä turhat hälytykset ja siten myös turhat hoitohenkilökunnan käynnit vähenevät. OnOn vaatii ainoastaan kameran korvaten useita lisälaitteita. Standardikameroiden asennus on nopeaa ja helppoa.
Yksilönsuoja
Palvelu toteutetaan ilman kuvan tallennusta. Kameran tunnistamat tapahtumat muutetaan järjestelmässä ikoneiksi ja niihin liittyviksi teksteiksi, jotka välittyvät hoitajien tietokoneruudulle. Hälytystilanteista saadaan välitettyä myös kuvasarja, jonka perusteella hoitaja voi arvioida myös hälytyksen kiireellisyyttä.

OnOnin tukena

Everon Mobile App
Everon Mobile App
Hälytysten vastaanottaminen sovelluksen kautta.
Avaimettomat lukkoratkaisut
Avaimettomat lukkoratkaisut
Älykkäät yksilölliset kulunvalvontaratkaisut & avaimeton lukonohjaus
Digitaalinen huolenpito
Digitaalinen huolenpito
Etäkäynnit