Down

Ajankohtaista

EVERON PLATFORM

On kehittämämme alusta, joka toimii pilvipalveluna. Pilvestä tarjottavat palvelut mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut ja helpon saatavuuden. Kokonaisuuden käyttäminen erilaisissa ympäristöissä mahdollistuu sekä asukkaiden ja tietojen liikuttelu paikasta toiseen helpottuu antaen ennen kokematonta joustavuutta kokonaisuuden käyttämiselle.