Everon on mukana kehittämässä tulevaisuuden eurooppalaista terveys- ja hyvinvointiteknologiaa

EU-teknologiahankkeet

Väestön ikääntyminen on haaste, joka koskee koko Eurooppaa. Euroopan Unioni panostaa vahvasti teknologian kehittämiseen. Ihmisten elämänlaadun parantaminen, uusien hoitomuotojen ja niihin tarvittavien komponenttien kehittäminen ovat fokusalueita hankkeissa, joita EU suosii rahoituksessaan. Hankkeiden avulla edistetään myös eurooppalaisten yritysten ja tutkimuslaitosten kykyä vastata terveydenhoidon haasteisiin.

Everon-järjestelmää ja Origon hyvinvointihubia kehitetään koko ajan tulevaisuuden sensoritarpeita ja analytiikkaa varten. Oman tuotekehityksemme lisäksi olemme vuodesta 2017 osallistuneet useisiin merkittävimpiin EU- teknologiahankkeisiin, joilla autetaan torjumaan terveydenhuollon kasvavia kustannuksia ja parantamaan ihmisten elämänlaatua ja turvallisuutta. 

Olemme mukana EU-teknologiahankkeissa, koska haluamme olla vaikuttamassa hyvinvointiteknologian kehitykseen Euroopassa. Kuuntelemme tarkkaan suomalaisten asiakkaidemme kokemuksia ja heidän havaitsemiaan uusia tarpeita, jotta projektien saavutukset hyödyttäisivät parhaalla mahdollisella tavalla käyttäjiä ja terveydenhuollon ammattilaisia. Haluamme pysyä hyvinvointiteknologian innovatiivisena edelläkävijänä ja tarjota asiakkaillemme parhaimmat uudet teknologiaratkaisut ensimmäisinä – myös yhdessä eurooppalaisten kumppaniemme kanssa.

More4Medical-hanke

Everon on mukana Moore4Medicalin Continuous monitoring-osiossa. Projektissa kehitetään olemassa olevilla antureilla eteisvärinän havainnointia. Maastrichtin yliopistossa tapahtuvissa hankeosiossa tutkitaan uusien antureiden käyttämistä eteisvärinän havainnointiin. Tutkimuksen alla ovat kiihtyvyysanturit, painematto ja tutkan käyttäminen.  Datan keräämisessä hyödynnetään Everonin backendiä. Everonin laitteiden monipuoliset langattomat ja valvotut yhteydet mahdollistavat datan siirtämisen saumattomasti ja turvallisesti eri laitteiden välillä.

Projektissa on kanssamme mukana useita johtavia eurooppalaisia ja suomalaisia hyvinvointiteknologiayrityksiä mm. Philips, Emfit ja Bittium. Projektista on saatu erittäin lupaavia tuloksia, joista kerromme myöhemmin lisää projektin valmistumisvaiheessa. Moore4Medical-hankkeessa ovat myös mukana Turun Yliopisto ja Maastricht University Hollannista. Hankkeen kokonaisbudjetti on 65milj.€ ja sen osarahoittajana on EU.

Applause

Applause on yksi EU:n Horizon-hankkeista joka on nyt päättynyt. Pääpaino oli uusien laitteiden ja tekniikoiden kehittäminen vastavetona Aasiasta tuleville usein vielä edullisille komponenteille. Everon oli mukana kehittämässä uutta anturitekniikkaa, joka mahdollistaisi entistä paremman sydämen ja hengityksen mittaamisen uudella rintaan kiinnitettävällä patchilla. Everon keskittyi kehittämään oman HUBin ja backendin kyvykkyyksiä siirtää ja jakaa dataa hankkeessa kehitettävästä anturista.

Tulevaisuuden hankkeet

RM4Health-hanke on uusimpia Euroopan Unionin rahoittamia merkittäviä hankkeita jossa olemme mukana. Hankkeen tarkoituksena on kehittää kotona tapahtuvaa jatkuvaa seurantaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja varhaisen havainnoinnin parantamista. Hanke jatkuu vuoteen 2025 asti. Tässä hankkeessa ovat meidän lisäksi mukana mm. Philips, Emfit, Polar, Turun Yliopisto, VTT ja Nokia.

SOMA – Sote-yksiköt terveysteknologiakehityksen mahdollistajana – on mielenkiintoinen uusi hanke missä kehitetään uudenlainen kokeilualustatoimintamalli. Sitä tullaan ensimmäiseksi pilotoimaan tehostetun palveluasumisen yksikössä Salossa. Hanke on käynnistysvaiheessa ja sen toteuttajina ovat Turun AMK, Varsinais-Suomen Hyvinvointialue VARHA ja Yrityssalo, rahoittajana Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR). Everon kuuluu kaksivuotisen hankkeen ohjausryhmään.