Origon hyvinvointihubi

Origon on moderni turvapuhelin, tukiasema sekä huonekoje.

Moderni turvapuhelin on älykäs ja monitoiminen hyvinvointihubi, joka on Everonin hoitajakutsujärjestelmän keskipisteessä. Helppo ja nopea käyttöönotto, varma yhteys sekä tyylikäs muotoilu mullistavat päivittäisen hoivatyön, vapauttaen resursseja merkitykselliseen läsnäoloon. 

Origon turvapuhelin toimii niin palvelutalossa kuin kotihoidon piirissä. Helppo ja nopea asennus sekä käyttöönotto, sillä ei tarvita mitään kaapelointeja. Kaikki Origon turvapuhelimet tekevät yhteistyötä saumattomasti, mikä antaa käyttäjälle mahdollisuuden liikkua ja tehdä tarvittaessa hälytys koko kiinteistön alueella. Origonin muita käyttöä helpottavia ominaisuuksia ovat mm. turvapuhelimen suuri hälytyspainike, digitaalinen kello, yövalo, korkealaatuinen kaiutin ja mikrofoni puheyhteyden muodostamista varten.

Pikafaktaa Origonista

  • Nopeasti asennettava turvapuhelin
  • e-Sim roaming sim-kortilla
  • Paikka Microsim-kortille
  • Mesh-verkkotoiminnallisuus
  • Etäohjaus asetuksille
  • Akkuvarmenne 24 h
  • USB-portti lataukselle ja datalle
  • Ulkoinen antenni lisävarusteena
  • Alhainen virrankulutus
  • Valaistut painikkeet
Everon-net-in-circle

Turvapuhelin ja IoT (Internet of Things)

Tekniikka on tullut myös hoiva-alalle tukemaan laadukasta ja tehokasta hoivaa sekä avustamaan ja helpottamaan niin henkilökunnan kuin asukkaidenkin arkea. IoT, Internet of Things on termi, joka yksinkertaistettuna tarkoittaa erilaisten laitteiden tai yksiköiden liittämistä internetiin tai käyttämistä sen välityksellä. Hoiva-alalla tästä esimerkkinä voidaan pitää esim. erilaisia sensoreita, jotka hälyttävät poikkeamista elintoiminnoissa tai muissa mitattavissa arvoissa, ja joista seurattava data voidaan välittää esim. lääkärille. Origon on turvapuhelin, jolla on loistavat edellytykset hallita erilaisia sensoreita, kuten hälytyspainikkeita, avaimettomia lukkoratkaisuja sekä sen avainten hallintaa (esim. IoT-tuotteiden liittäminen Bluetooth 5:n kautta).

Varmuus
Origon hubit käyttävät mm. Wi-fiä, GSM-verkkoa sekä Everonin omaa radiotaajuutta, noudattaen EU:n määrittelemää protokollaa turvalaitteille, kuten turvapuhelimille.
Kattavuus
Kaikki kohteen Origon turvapuhelimet muodostavat yhtenäisen kuuluvuusverkon, jonka sisällä kaikki Everon-järjestelmään liitetyistä laitteista tehdyt hälytykset paikantuvat lähimmän tukiaseman sijainnin perusteella. Tämän vuoksi Origon toimii kokonaisvaltaisesti ja universaalisti, eri asumismuodoista riippumatta.
Helppokäyttöisyys
Kaikki asetukset tehdään Everon Portaalin kautta, josta erilaiset järjestelmään tehtävät muutokset voidaan toteuttaa helposti ja nopeasti. Järjestelmäpäivitykset sekä uudet asetukset voidaan toteuttaa täysin etäyhteyksin. Origon turvapuhelimella on jatkuva palvelinyhteys hälytysten ja datan välittämiseksi.

Origon turvapuhelimen tueksi

Hälytyspainikkeet
Hälytyspainikkeet
Hoitajakutsu- sekä omaturvapainikkeet asukkaiden ja henkilökunnan tueksi ja turvaksi
Everon Mobile App
Everon Mobile App
Hälytysten vastaanottaminen sovelluksen kautta.
Avaimettomat lukkoratkaisut
Avaimettomat lukkoratkaisut
Älykkäät yksilölliset kulunvalvontaratkaisut & avaimeton lukonohjaus