Sama järjestelmä eri asumismuotoihin

Everonin räätälöitävä järjestelmä on suunniteltu niin palvelukotiin, kotihoitoon kuin tuetun asumisen piiriin.

Asumismuodosta ja turvan tarpeesta riippumatta, hoitajakutsujärjestelmämme voidaan räätälöidä juuri teidän tarpeitanne palvelevaksi. Käyttäjien määrä voi vaihdella muutamista, jopa satoihin käyttäjiin. Täysin langaton sekä monenlaiseen käyttöön mukautuva järjestelmämme optimoidaan aina kunkin kohteen yksilöllisten tarpeiden mukaan, jotta hoivan muoto, turvallisuus sekä toteutus on tarkoituksenmukaisin.

Jatkuva laitteiden valvonta takaa turvallisen ja luotettavan palvelun, niin henkilökunnalle, asukkaille kuin omaisille. Helpot käyttöliittymät nopeuttavat ja tehostavat työtä ja vapauttavat resursseja. Laitteemme eivät korvaa henkilökuntaa vaan toimivat hoitajien tukena sekä turvana.

Pikafaktaa

  • Täysin skaalautuva tarpeen mukaan
  • Joustava ratkaisu tarpeiden muuttuessa
  • Sama ratkaisu asumismuodosta riippumatta
  • Nopea asentaa
  • Helppo käyttöönotto
Helppo henkilökunnalle
Järjestelmämme on helppo ja nopea asentaa sekä ottaa käyttöön. Ominaisuuksien muokkaaminen on vaivatonta tarpeiden muuttuessa. Kaikki laitteet ovat langattomia, minkä vuoksi niitä on helppo siirtää eri sijaintien välillä. Asiakastukemme auttaa ympäri vuorokauden!
Taloudellisuus
Kokoonpanoa voidaan vaihtaa muuttuvien tarpeiden myötä, jolloin maksat ainoastaan niistä laitteista, joita tarvitsette. Monenlaiseen tarpeeseen sopivat palvelumme tuovat taloudellista etua vapauttaen varoja muihin toimintoihin.
Yhteiskuntahyödyllisyys
Palvelumme mahdollistavat vapaamman, aktiivisemman sekä itsenäisemmän arjen asukkaille. Hoitohenkilökunnan resursseja vapautuu ja työteho kasvaa.

Palvelukoti ja erityisasuminen

Järjestelmä perustuu keskitettyyn palvelininfrastruktuuriin, ns. pilvipalveluun, mutta perustoiminnot ja hälytykset toimivat haluttaessa myös ilman verkkoyhteyttä poikkeustilanteissa. Kiinteistöön ei asenneta paikallista palvelinta, vaan infrastruktuuri koostuu pienistä älykkäistä hyvinvointihubeista (tukiasemista). Tukiasemilla voi olla useita kanavia pilveen ja palvelimiimme, ja takaamme aina vähintään kaksi yhteysmahdollisuutta.

Älykkäät hyvinvointihubit kommunikoivat myös keskenään, paikantavat laitteita ja ylläpitävät hälytysten vastaanottoa ja välitystä. Tämä mahdollistaa järjestelmän toiminnan paikallisesti, jos kaikki internetyhteydet katoavat.

Kotihoito ja tuettu asuminen

Everon-järjestelmä tekee mahdolliseksi käyttää samaa ratkaisua niin kotihoidossa kuin palvelukodeissa koko kunnassa tai muussa isommassa yksikössä, joka koostuu useista yksittäisistä käyttäjistä kuten esimerkiksi kotihoidossa. Kaikki käyttäjät saadaan yhden isomman asiakkuuden alle omiksi sijainneikseen, joita on näin ollen myös helppo hallinnoida erikseen sekä kokonaisuutena.

Ainutlaatuisen ”Press & Play” -toiminnon avulla voidaan helposti ottaa käyttöön uusia hälytyslaitteita ja antureita. Kaikkia järjestelmän osia valvotaan jatkuvasti ja pilvipalvelun luotettavuus on erittäin korkea.

Tuotteita ja palveluita niin kotihoitoon kuin palvelukoteihin

Origon hyvinvointihubi
Origon hyvinvointihubi
Origon on kaiken hyvinvointiteknologiamme keskipiste.
OnOn digitaalinen läsnäolo
OnOn digitaalinen läsnäolo
Tekoälyn luoma vallankumouksellinen turvallisuuden tunne
Everon Mobile -sovellus
Everon Mobile -sovellus
Hälytysten vastaanottaminen sovelluksen kautta.