Digitaalinen hoiva kameraratkaisuilla

Sujuvat etäkäynnit, räätälöitävä liiketunnistus, yleisten tilojen valvonta.

Kamera tai tunnistin mahdollistaa monipuolisen ja räätälöitävän digitaalisen hoivan palvelutaloihin sekä kotihoitoon. Ratkaisu ei vaadi kalliita laitteita vaan normaalit kamerat voidaan integroida osaksi kokonaisjärjestelmäämme. Kameraratkaisu voidaan muokata normaalista liiketunnistuksesta livekuvaan.

Kuvaa voidaan tarkastella niin ennalta määriteltyjen etäkäyntien, kuin hälytysten yhteydessä. Kameran kuva siirretään järjestelmään suojatuin yhteyksin ja vain ennalta määritetyt henkilöt pääsevät näkemään kuvaa. Digitaalinen huolenpito ei korvaa fyysistä kontaktia, vaan täydentää sitä luomalla turvaa niihin hetkiin, jolloin ihmiskontakti ei ole vieressä.

Digitaalisen huolenpidon avulla hoitohenkilökunta voi sovittaa resurssejaan todellisiin tarpeisiin perustuen. Hoidettavaa ei myöskään tarvitse häiritä turhaan ja hänelle voidaan antaa mahdollisuus asua kodissaan mahdollisimman pitkään.

Pikafaktaa kameraratkaisuista


  • Täysin salatut turvalliset yhteydet
  • Monia eri kameramalleja, ei vaadi kalliita laitteita
  • Liiketunnistus ja valvonta
  • Selainpohjainen käyttöliittymä, ei erikseen asennettavaa ohjelmistoa
  • Ajastetut kamerakäynnit
  • Kamerakäynnit hälytysten yhteydessä
  • Mahdollisuus liittää erilaisia kameramalleja
  • Integroitu Everonin muuhun tuotevalikoimaan

Kamerakäynnit

Ennalta määritellyt kamerakäynnit vähentävät öisiä keskeytyksiä asukkaan uneen. Etäkäynnit helpottavat hoitohenkilökunnan työtehtäviä vapauttaen ajallisia resursseja. Digitaalinen huolenpito on työkalu, joka ei korvaa fyysistä hoivaa.

Valvonta yhteisissä tiloissa

Liikkuuko joku yläkerrassa? Onko asukas poistunut huoneestaan? Kameraratkaisujen avulla tilojen valvonta voidaan räätälöidä juuri teidän kohteeseenne sopivaksi. Ympärivuorokautinen valvonta mahdollistaa tilanteen tarkistamisen milloin vain. Hälytys voidaan aktivoida myös normaalilla liikkeen tunnistuksella. Digitaalinen valvonta tuo turvaa niin henkilökunnalle kuin asukkaille.

Helppous
Räätälöitävissä olevat kameraratkaisut tuovat helpon ja monipuolisen työkalun henkilökunnalle. Ratkaisu ei vaadi kalliita hankintoja, vaan se voidaan integroida standardikameroihin!
Turvallisuus
Kuva siirretään järjestelmään suojatuin yhteyksin ja vain ennalta määritellyt henkilöt pääsevät näkemään kuvaa.
Monikäyttöisyys
Kameravalvontaa voidaan käyttää kolmella tavalla: Valvonta voi olla aktivoituna jatkuvasti, tiettyyn ajankohtaan perustuen tai liikkeeseen perustuvan hälytyksen yhteydessä.

Digitaalisen huolenpidon tukena

Everon Mobile App
Everon Mobile App
Hälytysten vastaanottaminen sovelluksen kautta.
OnOn digitaalinen läsnäolo
OnOn digitaalinen läsnäolo
Tekoälyn luoma vallankumouksellinen turvallisuuden tunne
Origon hyvinvointihubi
Origon hyvinvointihubi
Origon on kaiken hyvinvointiteknologiamme keskipiste