Turvallisempi arki kuuluu kaikille

Turun Vanhuskeskus 4:n palvelukoordinaattori Mia Siutla kertoi meille Vuokkokodin arjesta ja Everon-järjestelmän siihen tuomasta lisäarvosta.

”Järjestelmä on helppokäyttöinen ja asukkaat saavat apua sen kautta. Sehän siinä tärkeintä on – asukasturvallisuus,” Siutla kertoo. Hän myös mainitsee, että hoitohenkilökunnan on mahdollista syventyä raporttityökalun hyödyntämiseen nyt kun järjestelmä on jo tuttu. Jokaisen kerroksen esimies pystyisi datan avulla ennakoimaan ja näin myös tehostamaan oman kerroksensa arkea.

Omaturva tuo lisäarvoa

Myös työntekijöiden turvallisuus on tärkeää hoivatyössä – siksi myös henkilökunnalla on Everonin järjestelmään liitettävät omaturvapainikkeet. Siutla kokee tärkeäksi mahdollisuuden kutsua lisäapua joko painikkeen, huoneessa olevan tukiaseman tai puhelinsovellus EMA:n (Everon Mobile App) kautta. Esimerkiksi hän antaa tilanteen jossa asukas on kaatumassa kylpyhuoneessa, jolloin häntä pystyy auttamaan hallitusti lattialle ja samalla kutsumaan lisäapua omaturvapainikkeella.

Origon turvapuhelin Vuokkokodissa

Jokaisessa huoneessa on oma Origon hyvinvointihubi, eli turvapuhelin. Erilaisiin hoivaympäristöihin taipuvat Origonit muodostavat kattavan verkoston, joka mahdollistaa vapaamman liikkumisen Vuokkokodin rakennuksessa sekä kauniilla pihalla.

Tapahtumarikas arki myös koronan aikaan

”Tällä hetkellä arkea toteutetaan koronaturvallisesti,” Siutla jatkaa. Omaisten vierailut ovat tärkeitä asukkaille sosiaalisen toimintakyvyn tukemisessa ja Vuokkokodin omaiset vierailevat ahkeraan. Vierailulle voi tulla terveenä ja oireettomana ja maskin käyttöä vielä vaaditaan. Palvelukoordinaattorin kekseliäisyyttä korona ei silti ole nakertanut. Palvelukodissa on nähty niin sirkusesityksiä kuin lava-auton kyydistä soitettua klassisen musiikin konserttia. Siutlan katse on myös tulevaisuudessa, koronan jälkeisessä ajassa: ”Toivoisin, että päästäisiin järjestämään isompia tapahtumia, joissa kaikkien tupien asukkaat saisivat olla mukana. Nyt asukkaat pidetään omissa yksikön ryhmissä ja tupien asukkaiden välillä noudatetaan  turvavälejä.”

Siutla viittaakin myös järjestelmän käytön etujen kulminoitumiseen eritoten koronan jälkeisessä ajassa. Asukkaiden omatoimisuutta tukeva järjestelmä helpottaa myös hoivahenkilökunnan työtä:

”Siinä kohtaa, kun korona mahdollistaa tupien ovien avaamisen, asukkaat voisivat itsenäisesti liikkua täällä talossa ja meidän ihanalla pihalla, ja me kuitenkin tiedettäisiin [hoitajakutsujärjestelmän avulla], missä he menevät ja jos tulee joku hätä.”

hälytysnappi

Vuokkokodissa käytetään Everon Mobile -sovellusta hälytysten vastaanottamiseen.

Turvallisempi arki kuuluu kaikille

Lopuksi Siutla vielä pohtii, kuinka ihan kaikki pääsisivät hyötymään hyvinvointiteknologisista ratkaisuista niin Vuokkokodissa kuin muissakin tuetun asumisen muodoissa. Hänen mielestään turvallisempi arki kuuluu kaikille. Everonilla olemme innoissamme pystyessämme tukemaan tätä visiota sekä kehittämään ratkaisuja sen tukemiseksi.

Olisitteko te kiinnostuneita kertomaan arjestanne hoivan parissa? Ole yhteydessä sähköpostitse info@everon.fi!